Referencje

Wykaz głównych inwestycji zrealizowanych przez firmę "STB" Sp.z o.o.

 • Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Mysłowicach
 • Budowa budynku komunalnego w Dąbrowie Górniczej
 • Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Polowa
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Opolu
 • Budowa budynku archiwum dla ANR Oddział Opole
 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Czeladzi
 • Prace remontowe w budynku Muzeum Regionalnego w Radomsku
 • Modernizacja kotłowni wraz z zagospodarowaniem budynku Domu Ludowego w Wierzchowisku
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku
 • Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie
 • Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Radomsku
 • Remont elewacji i adaptacja pomieszczeń zabytkowego Budynku Przedszkola w Maluszynie
 • Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach
 • Zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Gminie Przyrów
 • Przebudowa dachu Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej
 • Budowa Domu Ludowego w miejscowości Nowy Janów
 • Remont wiaty stalowej w Strzelcach Opolskich
 • Wymiana dachu budynku przedszkola w Myszkowie
 • Remont budynku GOK w Żytnie
 • Przebudowa i modernizacja budynków Nadleśnictwa Bełchatów
 • Budowa budynku gospodarczo – garażowego, remont budynku leśniczówki osady leśnictwa Łękawa
 • Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie
 • Remont dachu strażnicy OSP Lubojna
 • Budowa budynku socjalnego przy stadionie sportowym w Strzelcach Wielkich
 • Termomodernizacja budynku OSP w Sulmierzycach
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach
 • Docieplenia ścian budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Radomsku
 • Modernizacja budynku gminnego OSP Rędziny
 • Przebudowa budynku strażnicy OSP w Płoszowie
 • Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Żarkach
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przybynowie
 • Remont elewacji budynków Nadleśnictwa Lubliniec
 • Docieplenia ścian budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Częstochowie
 • Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Starzynach
 • Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Koniecpolu
 • Modernizacja budynku GOK w Mariance Rędzińskiej
 • Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Lublińcu
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rększowicach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nowy oddział – nowy etap rozwoju STB sp. z o.o.
STB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl