Usługi

Kompleksowa obsługa inwestycji

Dział Budowlany

 • Roboty murarskie
 • Tynki ręczne i maszynowe cementowo-wapienne i gipsowe
 • Roboty ociepleniowe we wszystkich systemach
 • Kompleksowe wykonawstwo zabudów z płyt kartonowo-gipsowych
 • Kompleksowe roboty wykończeniowe
 • Roboty płytkarskie i okładzinowe
 • Roboty stolarskie
 • Roboty malarskie (w tym malowanie dekoracyjne i rustykalne z zastosowaniem szpachli, żywic i farb woskowanych

Dział Elektryczny

 • Instalacje sieci teletechnicznych , telewizyjnych i komputerowych
 • Instalacje zabezpieczania obiektów (systemy sygnalizacji włamań i napadów oraz sygnalizacje pożarów
 • Instalacje inteligentnego budynku (EIB)
 • Instalacje oświetlenia drogowego
 • Instalacje odgromowe, uziemiające i wyrównawcze
 • Instalacje sygnalizacyjne i sterownicze
 • Badania i pomiary elektryczne w pełnym zakresie

 

Dział Instalacyjny

 • Roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne (wod-kan, c.o., gaz)
 • Roboty ziemne ręczne i mechaniczne z transportem urobku
 • Wentylacje

Posiadamy własną bazę transportową do przewozu każdego rodzaju materiałów budowlanych.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nowy oddział – nowy etap rozwoju STB sp. z o.o.
STB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl